การจัดส่งสินค้า

การจัดส่งสินค้า
จัดส่งสินค้าผ่านทางระบบไปรษณีย์ไทยเท่านั้นครับ

  • สำหรับลูกค้าที่โอนเงินและแจ้งชื่อที่อยู่ครบถ้วนก่อนเวลา 15.00 น. (เวลาโดยประมาณ) สามารถจัดส่งสินค้าได้ในวันที่โอน
  • ถ้าโอนหลัง 15.00 น.(เวลาโดยประมาณ)  จะจัดส่งในวันที่ไปรษณีย์ไทยทำการวันถัดไป
  • สำหรับสินค้าที่จัดส่งแบบลงทะเบียน ลูกค้าที่อยู่ในกทม. ปริมณทล ภาคตะวันออก ภาคกลาง จะได้รับสินค้าประมาณ 1-4 วันทำการของไปรษณีย์ไทยหลังจัดส่ง (ปกติประมาณ 2วัน) ลูกค้าที่อยู่ภาคเหนือ อีสานและภาคใต้จะได้รับสินค้าประมาณ 2-5 วันทำการของไปรษณีย์ไทยหลังจัดส่ง (ปกติประมาณ 4วัน)
  • สำหรับสินค้าที่จัดส่งแบบ EMS ลูกค้าที่อยู่ในกทม. ปริมณทล ภาคตะวันออก ภาคกลาง จะได้รับสินค้าประมาณ 1วันทำการของไปรษณีย์ไทยหลังจัดส่ง
  • ลูกค้าที่อยู่ภาคเหนือ อีสานและภาคใต้จะได้รับสินค้าประมาณ 2 วันทำการของไปรษณีย์ไทยหลังจัดส่ง
Powered By OpenCart : Thai Version & Template